Årsopgørelser pr. 31.12.2019

20. december 2019

Værket foretager måleraflæsningerne omkring årsskiftet. Varmeopgørelse, budget og styringstabel forventes, at være tilgængelig i Eforsyning medio januar 2020. Varmeopgørelse, budget og styringstabel fremsendes med post eller elektronisk via Betalingsservice ultimo januar 2020. Årsopgørelsen opkræves/udbetales sammen med acontorate 1 med forfaldsdato 05.02.2020. MWh-prisen og prisen på faste bidrag og abonnementsbidrag er uændret i forhold til 2019.