Årsopgørelser

10. januar 2019

Årsopgørelse pr. 31.12.2018 og budget og styringstabel for 2019 er nu klar og kan, via log-on, ses i eForsyning. Som tidligere år fremsendes årsopgørelse, budget og styringstabel elektronisk sammen med opkrævningen fra Betalingsservice. Forfaldsdato for årsopgørelsen og acontorate 1 er 05.02.2019.