Anmeldt og uanmeldt besøg ved forbrugerne

10. juni 2021

Mange af værkets forbrugere har haft eller får besøg i nærmeste fremtid af vores medarbejder Jens-Kristian Petersen.

Måleraflæsning foregår i øjeblikket ved, at en medarbejder kører rundt i byen med en håndterminal der modtager måleraflæsningen via en radiosender i måleren. Vi er nu i gang med en opgradering af afregningsmålerne og etablering af fjernaflæsning med automatisk datahjemtagning på timebasis. I dag skal vi kunne give forbrugerne oplysninger om forbrug/aflæsning 4 gange pr. år. I 2022 vil dette krav blive øget til 12 gange pr. år.

For, at kunne opfylde kravene skal en del målere udskiftes og langt de fleste forbrugere skal have isat et M-bus Modul i måleren.

Udskiftning af de ældste målere og isætning af M-bus Moduler er påbegyndt i efteråret 2020. På nuværende tidspunkt mangler vi at udskifte ca. 50 målere. En målerudskiftning varer ca. 1 time. Ved målerudskiftning kontakter vi jer forud og aftaler tidspunkt for udskiftningen. Montering af M-bus modul i måleren varer ca. 15 minutter. Jens-Kristian Petersen kører rundt i byen og forsøger, at træffe så mange hjemme som mulig og isætter M-bus Modulet i måleren uden aftale forud. Det vil formentlig ikke være muligt, at træffe alle hjemme, så når vi mangler de sidste moduler, vil vi telefonisk kontakte jer for aftale af tidspunkt der kan passe jer.

Når alle målerne er klar, vil vi i løbet af 2021 via antennesystem kunne modtage måleraflæsninger automatisk hver time. Dette vil sikre at fejl og lækager opdages tidligt og forbrugerne dermed får en optimal service. Med hyppigere aflæsninger vil vi generelt kunne servicere forbrugerne bedre.

Derudover har vi tilkøbt ReaDy, hvor vi kan omsætte varmemåler viden til data vi kan handle på (afkøling, varmetab osv.). Målerdata kombineres automatisk med vores Gis-data ledningsnet, således vi får et dynamisk billede af ledningsnettet. Heat Intelligence vil kunne give indblik i varmefordelingen i ledningsnettet, fremløbstemperatur, returtemperatur, opholdstider frem til alle forbrugere i ledningsnettet, viden om varmetab og give mulighed for målrettet fejlretning og reagere hurtigere ved eventuelle fejl.

Et stort om spændende projekt.