Graddage

Graddage for 2017 - 2020
MÅNED

NORMAL
 ÅR

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Januar 519,00 480,50 428,50 460,10 354,20
Februar 486,00 406,60 482,50 337,90 346,80
Marts 444,00 357,00 504,90  342,40 362,40
April 311,00 290,70 222,40  232,50  243,50
Maj 154,00 126,10 48,70 173,10 171,40
Juni 58,00 37,90 6,50  9,2 21,4
Juli 22,00 18,70 0,00  17,7 36,50
August 18,00 9,40 11,90  6,3  9,80
September 91,00 84,20 64,20 84,40  64,0
Oktober 207,00 175,60 188,20 210,00   
November 341,00 325,50 312,40 303,10  
December 461,00 393,90 383,60 367,20  
TOTAL 3.112,00 2706,10 2653,80 2543,90 1610,0
 
 

Hvad er graddage?

Definitionen på graddage er faktisk meget simpel, da det er (den positive) forskel mellem en konstant indendørs temperatur og den gennemsnitlige udendørstemperatur set over en periode f.eks. en dag eller en måned. den konstante indendørstemperatur kalder man også basistemperaturen.
I Danmark (og mange andre steder i Europa) er basistemperaturen sat til 17 grader, som således er den temperatur, varmeanlægget skal levere energi til. Det lyder umiddelbart som en noget kølig indendørstemperatur, men som regel kan man tillægge omkring 3 grader fra de såkaldte sekundære varmekilder som os selv samt belysning, hårde hvidevarer, TV, computere o.s.v.

Når døgnmiddeltemperaturen er under 17 grader C, træder begrebet graddage i kraft. Graddagene bruges til at beregne det årlige forbrug til opvarmning. Forbrug til varmt brugsvand er uafhængigt af graddage. Alle døgnmiddeltemperaturer under 17 grader C medfører graddage - for eksempel:

Døgnmiddeltemperatur

16 grader C =

1 graddag

Døgnmiddeltemperatur

 0 grader C =

17 graddage

Døgnmiddeltemperatur

-10 grader C =

27 graddage

Udetemperaturen (døgnmiddeltemperatur) måles i skygge for at undgå solpåvirkning og kaldes derfor skyggegraddage.

De enkelte døgns graddagetal summeres til uge-, måneds-, års- og sæsonværdier.

Tallet for graddage fortæller noget om det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning af vores huse på baggrund af klimaet. Jo større graddagetal, jo større forbrug.

Forbruget af energi til opvarmning af huse er specielt vigtigt i vores del af verden, da omtrent halvdelen af al energi bruges til netop opvarmning.