Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig den 30. april 2019.
Henrik Jensen, Bestyrelsesformand
Ivan Andersen, Næstformand
Henrik Knudsen Jensen, Bestyrelsesmedlem
Ulrik Houmøller, Bestyrelsesmedlem
John Bjeldbak, Bestyrelsesmedlem
Erik Christoffersen, 1. suppleant
Niels Madsen, 2. suppleant