Nyheder

Ordinær generalforsamling 02.05.2024 på Restaurant Havkatten

Ordinær generalforsamling torsdag, den 02.05.2024, kl. 19.30 på Restaurant Havkatten, Havnen 22, 9370 Hals Dagsorden: 1.   Valg af dirigent. 2.   Best…

Prisstigning på fjernvarme - gældende fra 01.01.2024

Prisstigning på fjernvarme – gældende fra 01.01.2024 Vi har de seneste 5 år, på trods af de generelle samfundstendenser, helt ekstraordinært haft muli…

Glædelig Jul og godt Nytår

Vi ønsker alle en rigtig glædelig Jul og godt Nytår. Telefonen er åben 98 25 24 11. Vagtpersonale træffes altid.

Drone overflyvning af ledningsnettet.

Drone overflyvning af ledningsnettet. Som beboer vil I muligvis kunne høre en svag brummen, når dronen passerer og der vil også være lysglimt fra dron…

Sommerferie

Vi afholder ferie i den kommende periode. Administration træffes ikke i uge 29, 30 og 33. Der kan forventes længere svartid ved henvendelse på mail. T…

Ferie uge 8, 2023

Kontoret er lukket i perioden 17.02.2023 til 24.02.2023 (begge dage incl.) Der kan derved forventes længere svartid ved henvendelse på mail. Telefonen…

Varmeopgørelse, styringstabel og budget er klar

Varmeopgørelserne for 2022 er klar. Der er ca. 1050 forbrugere der har brugt mindre og ca. 320 der har brugt mere end forventet. Der er ca. opkrævet 8…

Ajourføring af forbrugeroplysninger

Vi har registreret e-mail adresser på over halvdelen af vores tilsluttede forbrugere. Vi vil forsøge, at få så mange e-mail adresser som muligt og i ø…

Årsopgørelse 2022 og budget 2023

Før vi har set os om er året omme og 2023 begyndt. 2022 er det første hele år, hvor vi via antennesystem har modtaget måleraflæsninger automatisk hver…