Nyheder

Sommerferie

Vi afholder ferie i den kommende periode. Administration træffes ikke i uge 29, 30 og 33. Der kan forventes længere svartid ved henvendelse på mail. T…

Generalforsamling 02.05.2022 orientering

Der var 32 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 32 stemmesedler. Formand for bestyrelsen Henrik Jensen bød velkommen. Lars Søndergaar…

Dagsorden generalforsamling

Ordinær generalforsamling mandag, den 02.05.2022, kl. 19.30 på Restaurant Havkatten, Havnen 22, 9370 Hals Dagsorden: 1.   Valg af dirigent. 2.   Besty…

Ordinær generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling, mandag den 02.05.2022 på Restaurant Havkatten kl. 19.30. Mere info følger senere.

Godt Nytår

Vi ønsker alle et godt Nytår. Varmeprisen i 2022 er uændret i forhold til 2021. Der er flere varmeværker, der har været nødsaget til store prisstignin…

Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. august kl. 19.30 på Restaurant Havkatten, Havnen 22. Forslag der ønskes behandlet på den ordin…

Anmeldt og uanmeldt besøg ved forbrugerne

Mange af værkets forbrugere har haft eller får besøg i nærmeste fremtid af vores medarbejder Jens-Kristian Petersen. Måleraflæsning foregår i øjeblikk…

Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbA

25 års Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbAJens-Kristian Petersen har 01.06.2021 været ansat 25 år ved Hals Fjernvarme AmbA. Jens-Kristian Petersen er ud…

Årsopgørelse 2020 og budget 2021

Fjernvarmemålerne er aflæst. Årsopgørelse for 2020, budget og styringstabel for 2021 kan nu ses i Eforsyning/min side. Du kan logge ind med dit forbru…