Nyheder

Årsopgørelse 2020 og budget 2021

Fjernvarmemålerne er aflæst. Årsopgørelse for 2020, budget og styringstabel for 2021 kan nu ses i Eforsyning/min side. Du kan logge ind med dit forbru…

Glædelig Jul

Vi ønsker alle en glædelig Jul og Godt Nytår.  

READy elektronisk fjernaflæsning og Heat Intelligence

Måleraflæsning foregår i øjeblikket ved, at en medarbejder kører rundt i byen med en håndterminal der modtager måleraflæsningen via en radiosender i m…

Generalforsamling 31.08.2020 orientering

Der var 41 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 53 stemmesedler. En generalforsamling der oprindeligt var planlagt til afholdelse i a…

Dagsorden generalforsamling med indkommet forslag fra andelshaver/varmeaftager

Ordinær generalforsamling mandag, den 31.08.2020, kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40, 9370 Hals Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen…

Dagsorden mv. ordinær generalforsamling 31. august 2020

Ordinær generalforsamling mandag, den 31.08.2020, kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40, 9370 Hals Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen…

Sommerferie

Kontoret er lukket fra den 06.08.2020 til den 12.08.2020. Der kan forventes lidt længere svartider ved henvendelse til værket på e-mail. Vagtpersonale…

Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, mandag den 31. august kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære…

Coronavirus og generalforsamling

Coronavirus og Generalforsamling. Som forsyningsvirksomhed skal vi sikre forsyningen til vore forbrugere. På værket er der stadig ekstra fokus på hygi…