Nyheder

Sommerferie

Kontoret er lukket i uge 28 og 29. Der kan forventes lidt længere svartider ved henvendelse til værket på e-mail. Vagtpersonale kan altid træffes. Vi…

Coronavirus og generalforsamling

Coronavirus og Generalforsamling. Som forsyningsvirksomhed skal vi sikre forsyningen til vore forbrugere. På værket er der stadig ekstra fokus på hygi…

Salg af grund på Birkevej 2

Grund sælges. Planeret og tilsluttet el, vand, varme og kloak. Grunden sælges i offentlig udbud med budfrist den 17. april 2020 kl. Det står sælger fr…

Coronavirus

Coronavirus Udviklingen og udbredelsen af Coronavirus COVID-19 betyder, at vi som forsyningsselskab må agere ansvarligt. Som forsyningsvirksomhed skal…

Årsopgørelser pr. 31.12.2019

Værket foretager måleraflæsningerne omkring årsskiftet. Varmeopgørelse, budget og styringstabel forventes, at være tilgængelig i Eforsyning medio janu…

Glædelig Jul

Vi ønsker alle en glædelig Jul og Godt Nytår.  

Mellemaflæsninger efteråret 2019

Vi har foretaget en aflæsning af alle fjernvarmemålere den 05.-06. november 2019 og igen den 03.-04. december 2019. Disse mellem-aflæsninger laves for…

Måler aflæsning maj 2019

Den 20.-21. maj 2019 vil vi lave en måleraflæsning ved alle forbrugerne. Denne aflæsning er mest til værkets interne brug. For at følge produktion, sa…

Generalforsamling 30.04.2019 orientering

Der var 25 fremmødte til den ordinære generalforsamling, på Restaurant Strandvejen. Lars Søndergaard blev valgt til dirigent gerningen. Henrik Jensen…