Nyheder

Anmeldt og uanmeldt besøg ved forbrugerne

Mange af værkets forbrugere har haft eller får besøg i nærmeste fremtid af vores medarbejder Jens-Kristian Petersen. Måleraflæsning foregår i øjeblikk…

Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbA

25 års Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbAJens-Kristian Petersen har 01.06.2021 været ansat 25 år ved Hals Fjernvarme AmbA. Jens-Kristian Petersen er ud…

Ordinær generalforsamling 2021

Værkets ordinære generalforsamling, var planlagt til afholdelse, mandag 03.05.2021 - Den er aflyst og vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

Årsopgørelse 2020 og budget 2021

Fjernvarmemålerne er aflæst. Årsopgørelse for 2020, budget og styringstabel for 2021 kan nu ses i Eforsyning/min side. Du kan logge ind med dit forbru…

Glædelig Jul

Vi ønsker alle en glædelig Jul og Godt Nytår.  

READy elektronisk fjernaflæsning

Måleraflæsning foregår i øjeblikket ved, at en medarbejder kører rundt i byen med en håndterminal der modtager måleraflæsningen via en radiosender i m…

Generalforsamling 31.08.2020 orientering

Der var 41 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 53 stemmesedler. En generalforsamling der oprindeligt var planlagt til afholdelse i a…

Dagsorden generalforsamling med indkommet forslag fra andelshaver/varmeaftager

Ordinær generalforsamling mandag, den 31.08.2020, kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40, 9370 Hals Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen…

Dagsorden mv. ordinær generalforsamling 31. august 2020

Ordinær generalforsamling mandag, den 31.08.2020, kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40, 9370 Hals Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen…