Nyheder

READy elektronisk fjernaflæsning og Heat Intelligence

Måleraflæsning foregår i øjeblikket ved, at en medarbejder kører rundt i byen med en håndterminal der modtager måleraflæsningen via en radiosender i m…

Generalforsamling 31.08.2020 orientering

Der var 41 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 53 stemmesedler. En generalforsamling der oprindeligt var planlagt til afholdelse i a…

Dagsorden generalforsamling med indkommet forslag fra andelshaver/varmeaftager

Ordinær generalforsamling mandag, den 31.08.2020, kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40, 9370 Hals Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen…

Dagsorden mv. ordinær generalforsamling 31. august 2020

Ordinær generalforsamling mandag, den 31.08.2020, kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40, 9370 Hals Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen…

Sommerferie

Kontoret er lukket fra den 06.08.2020 til den 12.08.2020. Der kan forventes lidt længere svartider ved henvendelse til værket på e-mail. Vagtpersonale…

Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, mandag den 31. august kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære…

Ordinær generalforsamling 30. april 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag den 30. april kl. 19.30 på Restaurant Strandvejen. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære genera…

Årsafslutning pr. 31.05.2018

Årsopgørelserne er lige på trapperne. Allerede omkring, den 05.06.2018 vil årsopgørelse, budget, styringstabel m.v. være tilgængelig i eForsyning unde…

Coronavirus og generalforsamling

Coronavirus og Generalforsamling. Som forsyningsvirksomhed skal vi sikre forsyningen til vore forbrugere. På værket er der stadig ekstra fokus på hygi…