Mellemaflæsninger efteråret 2019

18. december 2019

Vi har foretaget en aflæsning af alle fjernvarmemålere den 05.-06. november 2019 og igen den 03.-04. december 2019. Disse mellem-aflæsninger laves for at følge produktion, salg, målere, lækager i anlæg osv. Årsaflæsning der skal danne grundlag for årsopgørelsen pr. 31.12.2019 foretages i dagene omkring årsskiftet.