Måler aflæsninger

21. november 2018

Vi har foretaget en aflæsning af alle fjernvarmemålere den 05.-06. november 2018. Vi aflæser igen den 03.-04. december 2018. Disse mellem-aflæsninger laves for at følge produktion, salg, målere, lækager i anlæg osv. Årsaflæsning der skal danne grundlag for årsopgørelsen pr. 31.12.2018 foretages i dagene omkring årsskiftet.

 

Value cannot be null. Parameter name: source