Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbA

21. maj 2021

25 års Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbA
Jens-Kristian Petersen har 01.06.2021 været ansat 25 år ved Hals Fjernvarme AmbA. Jens-Kristian Petersen er uddannet blikkenslager/rørsmed og VVS-tekniker. Ud over, at deltage i den daglige drift på værket er hans primær opgaver: måleraflæsning, målerskift og service ved forbrugerne. I øjeblikket er arbejdet i fuld gang med målerudskiftning og montering af målermoduler, således det fremover bliver muligt at hjemtage måleraflæsninger på timebasis. Ved de seneste års fokus på, at forbedre forbrugernes afkøling og derved opnå en bedre udnyttelse af varmen, har det også været Jens-Kristian, der har gennemgået anlæg og rådgivet om brug af fjernvarme.

10 års Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbA
Claus Grønbæk Schatter har 01.06.2021 været ansat 10 år ved Hals Fjernvarme AmbA. Claus Grønbæk Schatter er uddannet elektriker. Ud over, at deltage i den daglige drift på værket og være værkets elektriker deltager Claus i nyanlæg og renoveringsopgaver på værkets ledningsnet.

Mange tak for den mangeårige indsats og stort tillykke med jubilæet til jer begge.