Ordinær generalforsamling

27. juli 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling, mandag den 31. august kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmeafgivelse: Andelshavere har én stemme for hver ejendom. Ved udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og boligselskaber er det disse der har stemmeretten med mindre de vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren. Ved eventuel afgivelse af stemme ved fuldmagt, skal fuldmagten være skriftlig. Der henvises i øvrigt til værkets vedtægter. Vedtægter kan rekvirereres på værket eller ses her på hjemmesiden.