Husk ordinær generalforsamling

14. september 2018

Torsdag, den 20.09.2018, kl. 19.30 afholdes der ordinær generalforsamling på Restaurant Strandvejen.

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Jensen, John Bjeldbak og Ulrik Houmøller er på valg og alle modtager genvalg.

Stemmeafgivelse:

Andelshavere har én stemme for hver ejendom. Ved udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og boligselskaber er det disse der har stemmeretten med mindre de vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren. Ved eventuel afgivelse af stemme ved fuldmagt, skal fuldmagten være skriftlig. Der henvises i øvrigt til værkets vedtægter.