Hvilken betydning har Energi- og Forsyningssituationen for forbrugere ved Hals Fjernvarme AmbA

27. september 2022

Varmen ved Hals Fjernvarme AmbA produceres på halm og flis. Biomassemarkedet er ramt af prisstigninger og mindre udbud. Prisen på el er også en vigtig del af at producere varme. De generelle stigninger på energi og transport påvirker brændselsleverandørerne og øvrige leverandører af varer til værket. Leverandører af fjernvarmerør er udfordret med produktion og leveringer, som følge af den store efterspørgsel. Målerleverandør er udfordret og har problemer med at få leveret komponenter til målerne.

Vi har mulighed for løbende at tilpasse fyringsmønster fra flis til halm eller omvendt – afhængig af pris og varmebehov. Prisen i 2022 vil være uændret. Med 2022 har vi haft den samme varmepris i 4 år. Værket har et stort elforbrug med en fornuftig prisaftale på el til udgangen af 2023. Der foretages løbende optimeringer af driften og forsøg på besparelser af el i produktionen og andre driftsudgifter.

Vi er endnu ikke klar med budget for 2023. Udgangspunktet er, at vi vil forsøge at fastholde prisen i 2023 eller med en mindre stigning. Vi er heldige, at vi kender elprisen for det kommende år. Vi kender via flerårige brændselskontrakter en del af brændselspriserne for det kommende år. Vi har de seneste år foretaget investeringer og forbedringer på værket som ikke kommer igen foreløbig.

Fjernvarmen er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder at varmeprisen, forbrugerne betaler, afspejler de omkostninger, der er forbundet med varmeproduktion og levering. Vi er heldige i Hals, at have biomassen. Vi bliver dog også pålagt omkostninger hen ad vejen. Det seneste er certificering og bæredygtighedskrav til flis. En ekstra omkostning og arbejdsbyrde på værket. I 2023 skal der aftales ny prisaftale på el fra 01.01.2024 og frem. Der har i flere år været drøftet, at biomasse bliver afgiftspålagt. Dette er endnu ikke sket, men hænger lidt over os, som noget vi kan forvente på et tidspunkt. Så hvis bæredygtig biomasse bliver afgiftsbelagt, vil prisstigningen falde tilbage på varmeforbrugerne.

Vi følger løbende med i Energi- og Forsyningssituationen og forsøger på bedste vis at navigere i en ustabil situation.