Ekstraordinær Generalforsamling 2018

3. april 2018

Ekstraordinær Generalforsamling 2018

Onsdag, den 18.04.2018, kl. 19.30 afholdes der Ekstraordinær generalforsamling på Restaurant Strandvejen (01. sal)

Dagsorden:

1.  Valg af Dirigent.

2.  Forslag fra bestyrelsen.

a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring gældende pr. 01.01.2019.   Vedtægtsændring så regnskabsåret følger kalenderåret fra 01.01.2019. Pålagt forblivelsespligt i 2014 implementeres ligeledes i vedtægterne.

 

Stemmeafgivelse:

Andelshavere har een stemme for hver ejendom. Ved udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og boligselskaber er det disse der har stemmeretten med mindre de vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren. Ved eventuel afgivelse af stemme ved fuldmagt, skal fuldmagten være skriftlig. Der henvises iøvrigt til værkets vedtægter.