Birkevej 2

22. august 2018

Den oliefyrede central på Birkevej 2 blev opført i 1962 og den første fjernvarme blev leveret til de ca. 135 tilsluttede forbrugere.

Sidste produktion af varme fra Birkevej 2, skete i 2012.

I foråret 2012 var den nybyggede oliecentral på Bygmestervej klar til idriftsættelse. Denne oliecentral erstatter derved det gamle værk på Birkevej og står som reserve- og nødanlæg, ved nedbrud på de øvrige produktionsenheder på Bygmestervej. I 2014 påbegyndes miljøundersøgelse af grund og bygninger på Birkevej 2. Ud fra disse udarbejdes screenings-rapport, der er med til at danne grundlag for beslutning om værket. Prøveudtagning, myndighedsbehandling m.v. sker i de kommende år og i september 2017 er grundlaget klar, hvorefter bestyrelsen beslutter, at bygningerne nedbrydes og grunden klargøres til salg. I foråret 2018 flyttes målepunkter m.v. fra Birkevej, TDC fjerner antenner fra skorstenen og fjernvarmeforsyningsledningen flyttes fra grunden til kørebanen. Den 20. august 2018 påbegyndes nedbrydning inde på værket - de kommende dage forventes skorstenen fjernet og indenfor 5-6 uger forventes grunden, at være ryddet for bygninger.