Forslag til vedtægtsændring pr. 01.01.2019

3. april 2018

Forslag til vedtægtsændring pr. 01.01.2019

Bestyrelsen for Hals Fjernvarme AmbA indkalder til ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 18. april 2018, kl. 19.30 på Restaurant Strandvejen. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring gældende pr. 01.01.2019. Vedtægtsændring så regnskabsåret følger kalenderåret fra 01.01.2019. Pålagt forblivelsespligt i 2014 implementeres ligeledes i vedtægterne. Baggrunden for forslaget, er at energimyndighederne ultimo 2017 har ændret lov om varmeforsyning, så fjernvarmeselskaberne skal standardisere indberetningsåret, således anmeldelse af budgetter, regnskab og tariffer til Energitilsynet skal ske for kalenderåret. Ændringen er for at få en ensretning i branchen og en konsekvens af en politisk aftale om en ny og strammere regulering af fjernvarmesektoren med henblik på at sektoren skal opfylde et effektivitetskrav på 2,3 mia. Kr. i 2025.

Den ordinære generalforsamling skal i 2019 afholdes inden udgangen af maj måned. Det betyder, at de to bestyrelsesmedlemmer der blev valgt, den 27.09.2017 får en valgperiode på ca. 20 måneder, hvor valgperioden normal er 2 år. De 3 bestyrelsesmedlemmer der vælges på den næste ordinære generalforsamling, den 26.09.2018 vælges ligeledes for en valgperiode på ca. 20 måneder og de 2 suppleanter vælges for ca. 8 måneder mod en normal valgperiode på 1 år. 

Årsaflæsning af fjernvarmemålerne foretages af værket, som tidligere år i maj måned 2018. Sammen med årsopgørelse pr. 31.05.2018, fremsendes budget og styringstabel for de kommende 7 måneder, frem til 31.12.2018. Der opkræves 2 aconto rater, henholdsvis den 05.07.2018 og den 05.10.2018. I øvrigt uændret i forhold til tidligere år. De 2 aconto rater kan dog forventes, at være lidt større, da de skal dække et 7 måneders forbrug.

Fra 01.01.2019 ændres varmeår og regnskabsår til at følge kalenderåret. Årsaflæsning af målerne, vil ske omkring årsskiftet. Opkrævning af første aconto rate og årsopgørelse vil ske pr. 05.02.2019. Forfaldsdato for de kommende 3 aconto rater er uændret med 05.04.2019 – 05.07.2019 og 07.10.2019, som forfaldsdatoer.

Den væsentligste ændring for forbrugerne er, at der fra 2019 bliver opkrævet fjernvarme i februar måned i stedet for januar og at årsopgørelsen opkræves/modregnes i februar raten i stedet for i juli raten. 

Opkrævning via Nets (betalingsservice) og fremsendelse af opkrævning sker fortsat automatisk – så i den forbindelse er der ikke noget forbrugerne skal foretage sig.

Forslaget til vedtægter pr. 01.01.2019 er så vidt muligt udarbejdet i henhold til Standard vedtægter fra Dansk Fjernvarme. Det betyder, at der er en del formuleringer der er ændret, hvor betydningen er den samme. Af væsentlige ændringer er følgende:

Paragraf 2, stk. 4     Forsyningsområde.

Paragraf 5               Udtrædelsesvilkår

                              Forblivelsespligten er beskrevet heri.

Paragraf 6, stk. 2     Generalforsamling afholdes inden udgangen af maj

                              måned.

Paragraf 8, stk. 2     er ændret og tilpasset at der er 5

                              bestyrelsesmedlemmer.

Paragraf 9, stk. 1     Selskabets regnskabsår er 01.01. til 31.12

Nuværende vedtægter og forslag til vedtægter pr. 01.01.2019 kan ses her på hjemmesiden.