Måler aflæsning maj 2019

14. maj 2019

Den 20.-21. maj 2019 vil vi lave en måleraflæsning ved alle forbrugerne. Denne aflæsning er mest til værkets interne brug. For at følge produktion, salg, målerkontrol m.v.

I henhold til "normal" graddage svarer forbruget fra årsaflæsningen den 02.- 03. januar  til  20.-21. maj til 50% af hele forbruget for kalenderåret. Det er selvfølgelig teori, men en god rettesnor.