READy elektronisk fjernaflæsning

25. november 2020

Måleraflæsning foregår i øjeblikket ved, at en medarbejder kører rundt i byen med en håndterminal der modtager måleraflæsningen via en radiosender i måleren. Vi er nu i gang med en opgradering af afregningsmålerne og etablering af fjernaflæsning med automatisk datahjemtagning på timebasis. I dag skal vi kunne give forbrugerne oplysninger om forbrug/aflæsning 4 gange pr. år. I 2022 vil dette krav blive øget til 12 gange pr. år.

Cirka 350 forbrugere skal have udskiftet måleren og cirka 900 forbrugere skal have monteret et modul i den eksisterende måler. Det betyder, at der er ca. 750 forbrugere der kan forvente et besøg i de kommende måneder. Arbejdet er i fuld gang. En målerudskiftning varer ca. 1 time og isætning af modul varer ca. 15 minutter. Indtil videre har vi på forhånd lavet aftale om, hvornår vi kommer.

Når alle målerne er klar, vil vi i løbet af 2021 via antennesystem kunne modtage måleraflæsninger automatisk hver time. Dette vil sikre at fejl og lækager opdages tidligt og forbrugerne dermed får en optimal service. Med hyppigere aflæsninger vil vi generelt kunne servicere forbrugerne bedre.

Derudover har vi tilkøbt ReaDY, hvor vi kan omsætte varmemåler viden til data vi kan handle på (afkøling, varmetab osv.). Målerdata kombineres automatisk med vores Gis-data ledningsnet, således vi får et dynamisk billede af ledningsnettet. Heat Intelligence vil kunne give indblik i varmefordelingen i ledningsnettet, fremløbstemperatur, returtemperatur, opholdstider frem til alle forbrugere i ledningsnettet, viden om varmetab og give mulighed for målrettet fejlretning og reagere hurtigere ved eventuelle fejl.

Et stort om spændende projekt.