Generalforsamling orientering

21. september 2018

Der var 23 fremmødte til generalforsamlingen. Ved indgangen blev der udleveret 27 stemmesedler. Henrik Jensen bød velkommen. Lars Søndergaard blev valgt som dirigent. Henrik Jensen aflagde bestyrelsen beretning. Værket har nu 1312 forbrugere. Varmesalget blev 22.460 MWh mod 21.145 MWh året før. Der skulle efterbetales 587.231 kr. til værket fordelt på 588 forbrugere og der var opkrævet 588.813 kr. for meget fordelt på 717 forbrugere. Alle årsopgørelser modregnes/opkræves sammen med første acontorate i det nye år. Revisor Christian Brasholt Larsen gennemgik årsrapporten og fremlagde budget. Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer og de to suppleanter blev ligeledes valgt igen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger:

Henrik Jensen, bestyrelsesformand

Ivan Andersen, bestyrelsesnæstformand

Henrik Knudsen Jensen, bestyrelsesmedlem

John Bjeldbak, bestyrelsesmedlem

Ulrik Houmøller, bestyrelsesmedlem

Erik Christoffersen, 1. suppleant

Niels Madsen, 2. suppleant

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år og suppleanter er valgt for 1 år. De valgte er bekendt med, at valgperioden denne gang er kortere, som følge af omlægning af regnskabsår/vedtægtsændring pr. 01.01.2019.