Ekstraordinær Generalforsamling 09. maj 2019

19. april 2018

Ekstraordinær Generalforsamling 09. maj 2019

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag fra bestyrelsen a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring gældende pr. 01.01.2019. Vedtægtsændring så regnskabsåret følger kalenderåret fra 01.01.2019. Pålagt forblivelsespligt i 2014 implementeres ligeledes i vedtægterne. Det fulde forslag kan rekvireres ved henvendelse til værket og kan ses her på hjemmesiden under fanebladet "vedtægter og bestemmelser".

Ovenstående forslag blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 18. april 2018. Endelig vedtagelse fordrer dog afholdelse af en ekstra-ordinær generalforsamling, eftersom det fremmødte antal andelshavere på første generalforsamling ikke opfyldte vedtægternes bestemmelse herom.

Følgende er ændret i forhold til tidligere tilgængelig oplæg her på hjemmesiden.

§11 – Ikrafttræden

11.1.   Nærværende vedtægter er fremlagt til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling, den 18. april 2018 til ikrafttrædelse 01. januar 2019. Da den ekstraordinære generalforsamling den 18. april 2018 i henhold til gældende vedtægter ikke var beslutningsdygtig med hensyn til ændring af vedtægterne, er foranstående vedtægter i uændret form forelagt den ekstraordinære generalforsamling, den 09. maj 2018, og vedtaget af det nødvendige flertal blandt de til denne generalforsamling fremmødte andelshavere.

Vedtægterne anmeldes til Energitilsynet.

Vedtægterne er godkendt af Aalborg Kommune. 

Vedtægterne træder i kraft, den 01. januar 2019. Dog omlægges regnskabsperioden i vedtægternes paragraf 9 således at regnskabsperioden op til ikrafttrædelse løber fra 01. juni 2018 til 31. december 2018.