Prisstigning på fjernvarme - gældende fra 01.01.2024

19. december 2023

Value cannot be null. Parameter name: source

Prisstigning på fjernvarme – gældende fra 01.01.2024

Vi har de seneste 5 år, på trods af de generelle samfundstendenser, helt ekstraordinært haft mulighed for at holde prisen på fjernvarme i ro. Det kan desværre ikke fortsætte.

Vores brændselsleverandører har oplevet øgede omkostninger de senere år – disse ekstra udgifter afspejles i den pris værket må betale for halm og flis. Halm og flis priserne er en markant faktor i forhold til produktionsprisen. Der er ligeledes kommet ny lovgivning omkring dokumentation og bæredygtighed. Disse krav medfører omkostninger, mere administration og dokumentation omkring brændsel. Vi har været heldige, at have en fast elpris i 2021,2022 og 2023. I det kommende år er elprisen væsentlig højere og med et årligt forbrug på over 350.000 KWh, for at producere varmen og distribuere den videre til forbrugerne påvirker elprisen ligeledes produktionsprisen.

På værket er der fokus på, at spare på elforbruget, hvor det er muligt. Der er ligeledes stor omhyggelighed omkring, at producere på halmkedlen, når det er billigst og producere på flis kedlen, når det er mest hensigtsmæssigt.

Inflationen og de tilhørende prisstigninger har medvirket til højere omkostninger på varer og tjeneste ydelser.

Prisstigningen vedrører den variable varmepris, der stiger fra 525 kr./MWh til 590,62 Kr./MWh inkl. moms. Tillæg i MWh prisen for manglende afkøling ændres fra 2% til 1,8% af MWh-prisen. Øvrige takster forbliver på nuværende niveau.

  • For en standardlejlighed (størrelse 75 m2, forbrug 15 MWh) betyder det en årlig prisstigning på 984,38 inkl. moms, svarende til en prisstigning på 10,9% og svarende til en månedlig merudgift på 82,03 kr. inkl. moms.

 

  • For et standardhus (størrelse 130 m2, forbrug 18,1 MWh) betyder det en årlig prisstigning på 1.187,81 kr. inkl. moms svarende til en prisstigning på 10,9% og svarende til en månedlig merudgift på 98,98 kr. inkl. moms.

Prisen afspejler vores omkostninger – ikke andet.

Fjernvarmen bliver drevet efter hvile-i-sig-selv-princip i Varmeforsyningen. Det er budgettet for 2024, der danner grundlag for prisen, hvor udgifter og indtægter skal balancere og derved danne grundlag for prissætningen.