Nyheder

Ferie i administrationen

Administrationen er lukket i perioden 22.09.2021 til 28.09.2021. Der kan forventes længere svartid ved henvendelse på mail. Telefonen er åben 98 25 24…

Generalforsamling 24.08.2021 orientering

Der var 39 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 40 stemmesedler. En generalforsamling der oprindeligt var planlagt til afholdelse i m…

Dagsorden generalforsamling

Ordinær generalforsamling tirsdag, den 24.08.2021, kl. 19.30 på Restaurant Havkatten, Havnen 22, 9370 Hals Dagsorden: 1.   Valg af dirigent. 2.   Best…

Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. august kl. 19.30 på Restaurant Havkatten, Havnen 22. Forslag der ønskes behandlet på den ordin…

Sommerferie

Administrationen er lukket fra den 02.08.2021 til den 13.08.2021. Der kan forventes lidt længere svartider ved henvendelse på e-mail. Kontakt til værk…

Anmeldt og uanmeldt besøg ved forbrugerne

Mange af værkets forbrugere har haft eller får besøg i nærmeste fremtid af vores medarbejder Jens-Kristian Petersen. Måleraflæsning foregår i øjeblikk…

Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbA

25 års Jubilæum ved Hals Fjernvarme AmbAJens-Kristian Petersen har 01.06.2021 været ansat 25 år ved Hals Fjernvarme AmbA. Jens-Kristian Petersen er ud…

Ordinær generalforsamling 2021

Værkets ordinære generalforsamling, var planlagt til afholdelse, mandag 03.05.2021 - Den er aflyst og vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

Årsopgørelse 2020 og budget 2021

Fjernvarmemålerne er aflæst. Årsopgørelse for 2020, budget og styringstabel for 2021 kan nu ses i Eforsyning/min side. Du kan logge ind med dit forbru…

Glædelig Jul

Vi ønsker alle en glædelig Jul og Godt Nytår.  

READy elektronisk fjernaflæsning

Måleraflæsning foregår i øjeblikket ved, at en medarbejder kører rundt i byen med en håndterminal der modtager måleraflæsningen via en radiosender i m…

Generalforsamling 31.08.2020 orientering

Der var 41 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 53 stemmesedler. En generalforsamling der oprindeligt var planlagt til afholdelse i a…

Dagsorden mv. ordinær generalforsamling 31. august 2020

Ordinær generalforsamling mandag, den 31.08.2020, kl. 19.30 på Golf Cafeen, Nordmandshage 40, 9370 Hals Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen…

Coronavirus og generalforsamling

Coronavirus og Generalforsamling. Som forsyningsvirksomhed skal vi sikre forsyningen til vore forbrugere. På værket er der stadig ekstra fokus på hygi…

Salg af grund på Birkevej 2

Grund sælges. Planeret og tilsluttet el, vand, varme og kloak. Grunden sælges i offentlig udbud med budfrist den 17. april 2020 kl. Det står sælger fr…

Coronavirus

Coronavirus Udviklingen og udbredelsen af Coronavirus COVID-19 betyder, at vi som forsyningsselskab må agere ansvarligt. Som forsyningsvirksomhed skal…

Årsopgørelser pr. 31.12.2019

Værket foretager måleraflæsningerne omkring årsskiftet. Varmeopgørelse, budget og styringstabel forventes, at være tilgængelig i Eforsyning medio janu…

Mellemaflæsninger efteråret 2019

Vi har foretaget en aflæsning af alle fjernvarmemålere den 05.-06. november 2019 og igen den 03.-04. december 2019. Disse mellem-aflæsninger laves for…

Måler aflæsning maj 2019

Den 20.-21. maj 2019 vil vi lave en måleraflæsning ved alle forbrugerne. Denne aflæsning er mest til værkets interne brug. For at følge produktion, sa…

Generalforsamling 30.04.2019 orientering

Der var 25 fremmødte til den ordinære generalforsamling, på Restaurant Strandvejen. Lars Søndergaard blev valgt til dirigent gerningen. Henrik Jensen…

Ledningsarbejde i Lille Fjordgade

I forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, er forsyningen afbrudt i området omkring Lille Fjordgade. Afbrydelse forventes at være i tidsrummet f…

PAS PÅ. Falske SMS beskeder

I øjeblikket er falske SMS´er i omløb. Beskederne foregiver at komme fra modtagerens fjernvarmeselskab og påstår at modtageren af SMS´en mangler at be…

Ordinær generalforsamling 30. april 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag den 30. april kl. 19.30 på Restaurant Strandvejen. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære genera…

Årsopgørelser

Årsopgørelse pr. 31.12.2018 og budget og styringstabel for 2019 er nu klar og kan, via log-on, ses i eForsyning. Som tidligere år fremsendes årsopgøre…

Årsopgørelser pr. 31.12.2018

Værket foretager aflæsningerne omkring årsskiftet. Varmeopgørelse, budget og styringstabel forventes, at være tilgængelig i Eforsyning medio januar 20…

Droneoverflyvning af ledningsnet

I dagene 12.12.2018 og 13.12.2018 bliver ledningsnettet  termograferet via drone overflyvning. Dronen indsamler data om ledningsnettets tilstand. Tidl…

Måler aflæsninger

Vi har foretaget en aflæsning af alle fjernvarmemålere den 05.-06. november 2018. Vi aflæser igen den 03.-04. december 2018. Disse mellem-aflæsninger…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Generalforsamling orientering

Der var 23 fremmødte til generalforsamlingen. Ved indgangen blev der udleveret 27 stemmesedler. Henrik Jensen bød velkommen. Lars Søndergaard blev val…

Husk ordinær generalforsamling

Torsdag, den 20.09.2018, kl. 19.30 afholdes der ordinær generalforsamling på Restaurant Strandvejen. Der er ingen indkomne forslag til generalforsamli…

Birkevej 2

Den oliefyrede central på Birkevej 2 blev opført i 1962 og den første fjernvarme blev leveret til de ca. 135 tilsluttede forbrugere. Sidste produktion…

Årsafslutning pr. 31.05.2018

Årsopgørelserne er lige på trapperne. Allerede omkring, den 05.06.2018 vil årsopgørelse, budget, styringstabel m.v. være tilgængelig i eForsyning unde…

Ekstraordinær Generalforsamling 09. maj 2019

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag fra bestyrelsen a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring gældende pr. 01.01.2019. Vedtægtsændring så regnska…

Forslag til vedtægtsændring pr. 01.01.2019

Forslag til vedtægtsændring pr. 01.01.2019 Bestyrelsen for Hals Fjernvarme AmbA indkalder til ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 18. april 20…

Ekstraordinær Generalforsamling 2018

Onsdag, den 18.04.2018, kl. 19.30 afholdes der Ekstraordinær generalforsamling på Restaurant Strandvejen (01. sal)